Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen de Hendriks groep en haar verschillende dochterbedrijven streven we meer en meer naar een betere balans tussen drie factoren: bedrijf, mens en omgeving. We zijn ons bewust van ons aandeel en werken actief aan het verduurzamen van onze bedrijven op verschillende kernpunten.

Bedrijf

Verduurzaming productieproces

Binnen ons productieproces hebben wij de afgelopen jaren een flinke verduurzaming kunnen realiseren. Zeer recent heeft de aanschaf van twee nieuwe lasersnijmachines een aanzienlijke energiebesparing opgeleverd. Inmiddels is het energieverbruik teruggebracht tot 2/3 van het oorspronkelijke verbruik.

  • Snijmachines

Tevens is ingezet op het vergroten van de efficiëntie van de snijmachines. Hiermee hebben we weten te realiseren dat binnen onze afdeling plaatbewerking minimaal snijverlies is. We zijn in staat de platen zo in te delen, dat we het maximale er uit snijden. Dit heeft een aanzienlijke waste reduction tot gevolg.

  • Verlichting

Een andere verduurzaming waar we doorlopend op inzetten is LED-verlichting. We vervangen niet alleen alle verlichting die niet meer werkt voor LED, maar kijken ook kritisch naar verlichting in onze werkplaatsen hoe we deze kunnen verduurzamen om niet alleen het energieverbruik te reduceren, maar tevens de werkomgeving van ons personeel te verbeteren.

Zo hebben we zeer recent, in de zomer van 2020, de verlichting in de hal van Hendriks precon volledig vervangen voor LED-verlichting. Dit bevordert niet alleen de werkomstandigheden, maar zorgt ook voor een aanzienlijke energiebesparing op de verlichting van 40%.

Omgeving

Lease auto’s

Met ingang van 2020 hebben wij besloten geen personenauto’s meer te leasen met een dieselmotor. Hiermee willen wij een actieve bijdragen leveren aan het verminderen van de CO2- en fijnstofuitstoot.

Afvalscheiding & recycling

Behalve waste reduction in ons productieproces, spelen afvalscheiding en recycling ook een belangrijke rol binnen ons MVO-beleid. Binnen onze kantines en kantoren streven wij ernaar ons afval zoveel mogelijk te scheiden en dit ook zo bij onze afvalverwerker aan te bieden.

Onze bekisting wordt in veel gevallen zonder verf ingezet, maar bijvoorbeeld enkel gestickerd. Zo zijn ze gemakkelijk recyclebaar. Dit scheelt aanzienlijk in het gebruik van verf, verminderd daarmee de belasting op het milieu en maakt de bekisting flexibel inzetbaar.

Lokaal inkopen

Wij streven ernaar zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Ons groot materieel kopen we veelal lokaal in. Hiermee ontzien we op veel manieren de omgeving: we belasten het wegennet minder en produceren dankzij kortere routes minder CO2-uitstoot. Bovendien dragen we hiermee actief een steentje bij aan de lokale en regionale werkgelegenheid. Iets wat daarmee indirect een economisch voordeel met zich meebrengt.

Sponsoring

Als Hendriks sponsoren wij lokale (sportieve) initiatieven waar onze medewerkers zelf nauw bij betrokken zijn. Dit beleid is gericht op het vergroten van de lokale betrokkenheid en de betrokkenheid van onze medewerkers bij ons bedrijf en andersom.

Mens

Duurzame inzetbaarheid

Eén van de absolute pijlers binnen ons beleid is duurzame inzetbaarheid. Voor ons zijn een fit lijf en een flexibele geest ontzettend belangrijk. De afgelopen jaren zijn we met succes verschillende initiatieven gestart, van trajecten om te stoppen met roken tot coaching trajecten voor een betere werk-privé balans.

Sport & beweging

Binnen Hendriks vinden we gezondheid, sport en beweging belangrijke factoren voor een fit lijf en een flexibele geest. Om die reden hebben wij voor alle medewerkers een gezondheid bevorderende regeling. Dit houdt onder andere in dat sporten onder begeleiding van een fysio therapeut gratis is.

Opleiding

Naast duurzame inzetbaarheid speelt het opleiden van onze mensen ook een belangrijke rol binnen ons MVO-beleid. We zijn van mening dat ontwikkeling een belangrijke rol speelt in het flexibel houden van je geest. Bovendien bieden we allerlei opleidingsmogelijkheden en staan we open voor ieder zijn ambities.

Diversiteit op de werkvloer

Binnen ons HR-beleid is diversiteit een belangrijke pijler. Wij geloven dat diversiteit in alle vormen bijdraagt aan werkplezier, kwaliteit en een leven lang leren. Onze collega’s hebben allen een andere en soms unieke achtergrond. Opleiden en kansen zien én bieden zit in ons DNA. Zo gaan wij altijd graag eerst het gesprek aan. Is de ambitie en passie er? Dan komen de papieren en de ervaring door hard te werken vanzelf. Daar zorgen we samen voor.

Door de focus te leggen op de mens achter de functie, hebben we de afgelopen jaren onze vacatures in de bouw ook in meerdere mate aantrekkelijk weten te maken voor ambitieuze vrouwen. En met succes, want inmiddels is een steeds groter wordend aandeel van ons personeelsbestand vrouw.

Dankzij samenwerkingen met verschillende instanties kunnen we statushouders of mensen die op een andere manier een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, regelmatig een passende functie bieden. Op deze manier dragen we een steentje bij aan een heel nieuwe toekomst voor deze mensen.

De veelzijdige samenstelling van onze teams draagt bij aan ons lerend vermogen. We zetten succesvol in op kansen creëren, leren en duurzame inzetbaarheid. Dat heeft niet alleen een hoge mate van werkplezier van onze collega’s tot gevolg; we dragen daarmee ook ons steentje bij op maatschappelijk vlak. En daar zijn we trots op!